Valgresultat 2015

Ved valget til bydelsutvalg i Østensjø fikk Rødt i år 868 stemmer. Det holdt dessverre ikke til å komme inn i utvalget, men det var likevel en fin framgang fra 640 ved forrige valg.

Tabellen under viser Rødts stemmetall ved hvert av de ni stemmestedene i bydelen. Summen er bare 570, noe som kommer av at forhandsstemmene nå ikke fordeles på valgkretsene.

Valgkrets Stemmer % Endr 2011 Endr 2013 Deltakelse %
Abildsø skole 45 3,0 -0,1 +0,9 69,3
Godlia skole 80 4,1 +1,2 +1,8 64,6
Høyenhall skole 59 3,1 0,0 +1,5 68,9
Manglerud skole 70 3,2 +1,1 +1,4 61,8
Oppsal skole 107 4,0 +1,2 +2,0 69,3
Skullerud skole 86 3,8 +2,0 +2,2 61,2
Trasop skole 47 3,7 -0,1 +0,8 70,7
Ulsrud skole 123 4,7 +1,6 +1,0 68,7
Østensjø skole 39 3,4 +1,2 +0,6 67,5

Written by Rødt Østensjø in misc on ti. 13 oktober 2015.