Stortingsvalget 2017

Opptellinga viser at Rødt har omtrent dobla si oppslutning i bydel Østensjø fra sist stortingsvalg.

Her er resultater fra de enkelte kretsene:

Krets Stemmer Prosent Endring
Abildsø skole 78 3,8 1,6
Godlia skole 154 6,1 3,8
Høyenhall skole 123 4,5 2,9
Manglerud skole 171 4,9 3,0
Oppsal skole 247 5,8 3,7
Skullerud skole 175 4,3 2,7
Trasop skole 76 4,3 1,4
Ulsrud videregående skole 335 6,0 2,3
Østensjø skole 93 4,6 1,8
Total 1422 5,0 2,6

(Merk: Forhandsstemmene fordeles ikke på kretsene. Stemmetalla i denne tabellen er derfor omtrentlige og basert på en antakelse om at Rødt i hver krets fikk like stor andel av forhandsstemmene som av stemmene avgitt på valgdagene.)


Written by Rødt Østensjø in misc on sø. 17 september 2017.