Rødt Østensjø om Oppsal-fortetting

(Løpeseddel fra Rødt Østensjø august 2017)

Oppsal og de andre flotte drabantbyene i Oslo er bygd under mottoet solskinn, lys og luft til alle. Det er det nå slutt på. Oppsal senter fylles med opp til åtte etasjer høye megablokker, som stenger inne samfunnshuset, bydelens hjerte. Planene for Oppsal gård er like brutale. Og dette setter standarden for høyde og tetthet ved framtidige utbygginger.

I byutviklingskomiteen uttalte H, A, V og F at de var «positive til planene for nye Oppsal senter. Prosjektet vil gi et attraktivt nytt boområde, torg og nye forretninger med nærhet til Oppsal T-banestasjon. Nærheten til T-banestasjonen taler til fordel for høy utnyttelse av eiendommen.» I bystyret foreslo Rødt saken sendt tilbake til fordel for en «felles sak for Oppsal senter, Oppsal gård og eventuelle andre utbyggingsområder i nærheten». Subsidiært foreslo Rødt maks fem etasjer. Forslaga fikk bare Rødts stemmer.

Rødt vil ha en bevarings- og beskyttelsesplan for de gode drabantbyene. Rødt vil ha mest fortetting på vestkanten, der de har godt med plass og ledig kapasitet på T-banen. Rødt vil ha skoler og kollektivtrafikk på plass før fortetting.

Rødt –

partiet for solskinn, lys og luft!

Se løpeseddelen her


Written by Rødt Østensjø in misc on ti. 01 august 2017.