Rødt fikk flertall for heilhetlig planlegging – Pause på Oppsal og Ryen

Onsdag 6. september var en liten merkedag i Oslo bystyre. Da blei det vedtatt å ta en pause i en del store byutviklingsprosjekter i bydelen vår og heller lage heilhetlige områdeplaner. Dette har Rødt slåss for lenge, og nå fikk vi flertall for dette og mer til.

Da reguleringsplanen for Oppsal senter var oppe til politisk behandling, foreslo Rødt å sende saken tilbake til fordel for en «felles sak for Oppsal senter, Oppsal gård og eventuelle andre utbyggingsområder i nærheten». Forslaget fikk dessverre bare Rødts stemmer, og nå er senteret snart ferdig i all sin velde. Det må vi leve med.

Men onsdagens vedtak betyr at planene for Oppsal gård og for området mellom gården og t-banen ikke vil bli politisk behandla før «områdereguleringer med full konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven er gjennomført (...) I konsekvensutredningene skal minimum støy- og luftforurensing, befolkningsvekst, lokal næringsvirksomhet, positiv og negativ miljøpåvirkning, sosial og teknisk infrastruktur samt konsekvenser for barn og unge gjennomgås grundig.» I vedtaket heter det også at «medvirkning fra innbyggere [skal] være reell».

Tilsvarende gjelder vedtaket for Ryen/Manglerud, Karlsrud, Lindeberg, Smestad og Nedre Grefsen.

Dette er et vedtak Rødt gjerne tar æren for, enda om Arbeiderpartiet, SV og De grønne var medforslagsstillere og sikra flertallet. Inntil Rødt kom på banen med sine forslag, var det nemlig bare Smestad og Nedre Grefsen som var diskusjonstema. Rødt bryr seg imidlertid om heile byen.

Heilhetlig planlegging har lenge vært en hjertesak for Rødt, og mangelen på slik helhetstenkning og konsekvensutredninger var grunnen til at Rødt som eneste parti stemte mot kommuneplanen av 2015. Denne planen var framlagt av H/V/KrF-byrådet, som nå angra bittert på at de la seg ut med egne velgere på vestkanten, men fortsatt ikke brød seg om hva de har gått inn for i øst.

At det nå skal utredes, betyr ikke nødvendigvis at det blir gode løsninger til slutt. Men det gir innbyggerne bedre tid og mulighet til å påvirke. Og i 2019 er det lokalvalg. Vi støtter at beboerne engasjerer seg i lokale saker, og vi oppfordrer til å delta aktivt i prosessene framover.

Det er for øvrig andre områder i bydelen der det trengs oppmerksomhet rundt pågående planer, for eksempel Bogerud og Skullerud – og ikke minst Eterfabrikken.

Rødt er også fornøyd med en annen del av onsdagens vedtak: «Byrådet bes arbeide for at framtidige prosjekter i regi av private utbyggere i disse områdene også skal ha en høy andel ikke-kommersielle boliger og leieboliger uten profitt.» Dette kan være en god begynnelse på å åpne boligmarkedet og senke boligprisene.

Rødt –

partiet for solskinn, lys og luft!


Written by Rødt Østensjø in misc on on. 06 september 2017.