Rettssikkerhet for kvinner?

Velkommen til åpent møte i Rødt Østensjø 27. februar. Velkommen til debatt om kvinners rettsikkerhet.

Margrete Vik Gagama og Ingrid Finkelsen innleder om kvinners rettsikkerhet ved voldtekt. Vi sneier innom #metoo-kampanjen og samfunnets holdninger til dette temaet.

Vi kjører debatt om blant annet dette: Kan kvinner være medskyldige eller medansvarlige når de blir voldtatt? Hvilken betydning har pornoen for menns vold mot kvinner? Er barns rettsikkerhet godt nok ivaretatt når det kommer til seksuelle krenkelser?

Det blir enkel bevertning: kaffe/te, vafler, frukt og grønt. Tirsdag 27. februar klokka 19 på Oppsal samfunnshus, rom 205.

Velkommen!


Written by Rødt Østensjø in misc on ti. 20 februar 2018.