Hva med Eterfabrikken?

Dette innlegget er respons på et spørsmål på Facebook-sida ØSTENSJØ – Hva skjer?

Vi er spurt om hva vi mener om Eterfabrikken. Vi har fulgt med på planene der, og dette er ett av fortettingsprosjektene i bydelen som Rødt Østensjø er mest skeptiske til. Det er flere grunner til det:

  • Vi er redd for at prosjektet skal lage problemer for fuglelivet og verneområdet rundt Østensjøvannet. Det må undersøkes vitenskapelig.
  • Bygningene må ikke dra seg ut over kanten og nedover i lia mot parsellhagene, de må ikke bli høye, og de må ikke se for framtredende ut sett fra vannet og Abildsø.
  • Vi er skeptiske til støynivået. Vi har sett på støykart at den øverste delen av Eterveien overstiger støygrensene for bolig (rød farge). Det kan bli verre ettersom trafikken øker.
  • Dersom prosjektet ikke får vesentlig mer friområder og natur enn den såkalte "Østensjøenga" på andre sida av veien, kan vi heller ikke godta det.
  • Vi vil også kreve at de eldste bygningene blir bevart, og at utbygger bygger en ny barnehage på tomta, slik bydelsutvalget har bedt om.

Dette betyr at utbygger må komme tilbake med et fullstendig revidert prosjekt, dersom han fremdeles er interessert.

I bydelsprogrammet vårt sier vi også at vi er er for "lokalsamfunnshus, der lokale foreninger kan ha sine aktiviteter gratis". Kulturvirksomheten som har vært på fabrikken i de seinere år, passer godt med dette og bør få fortsette.

Vi vil gjerne bli holdt orientert om den løpende utviklingen i prosjektet av de som er motstandere av det. Ta en tur innom Harald og Anne Minken i Guristuveien 83A!

(17. august 2015)


Written by Harald Minken in misc on to. 01 januar 1970.