Feil vei i hjemmetjenesten

Innlegg i Nordstrands Blad 7. mai 2015

Lederen av Østensjø bydelsutvalg, Kristin Sandaker fra Arbeiderpartiet, skriver i Nordstrands Blad for 30. april at ett av bydelens problemer er at det er høy terskel for å få praktisk bistand (hjemmehjelp). Det hun ikke sier, er at bydelen har vedtatt et budsjett som vil gjøre terskelen enda høyere. Bydelen arbeider nemlig med å få tilbudet om praktisk bistand ned på bygjennomsnittet.

Men hvorfor skal vi ned på gjennomsnittet? Vi har en relativt høy andel eldre mennesker i vår bydel. Dessuten er det jo sånn at det i en del vestkantbydeler er vanlig at de aller fleste, også funksjons­friske, kjøper seg privat rengjøringshjelp. Mange fortsetter med det når de har blitt såpass skrøpelige at de kunne søkt om praktisk bistand fra kommunen. Da blir det ikke riktig å skjære ned hjelpa til det nivået de kan klare seg med der.

I budsjettet for 2015 heter det (avsnitt 7.1.2) at grundigere vurdering av søknader og utgåtte vedtak om praktisk bistand har ført til betydelig nedgang i antall brukere. Faktisk blei vurderingen til slutt så grundig at saksbehandlingstida gikk opp og bunken av ubehandlede søknader økte, noe som sikkert også har bidratt til nedgangen. Så nå skal saksbehandlingstida ned, men grundigheten skal fortsette: «På grunn av en mer grundig tildelingspraksis med fokus på egenmestring, forventer bydelen en ytterligere reduksjon av antall brukere i praktisk bistand.»

Ingen av partiene i bydelsutvalget hadde noen merknader til dette. Ingen foreslo økte bevilgninger. En grundig tildelingspraksis med fokus på egenmestring kan jo høres fint ut, men i realiteten handler det om at stadig flere får avslag på praktisk bistand eller redusert antall timer. Bydelen mener nå at gulvvask hver tredje uke er akseptabelt. De kaller det for «nøktern standard».


Written by Harald Minken in misc on to. 01 januar 1970.