Fast food i dumpa

3. februar 2016 vedtok bystyret en ny reguleringsplan for tomta som heter John G. Mattesons vei 4. Den ligger ved rundkjøringa der Ytre ringvei skifter navn fra Hellerudveien til General Ruges vei, der Leos lekeland ligger.

Etter planen skal lekeland-bygget utvides. I tillegg skal det komme en McDonald's foran. Både barnehagen og skolen i strøket og naboene er skeptisk. Det er Rødt også.

I bystyremøtet holdt Rødts Marit Halse dette innlegget:

Ordfører, dette er en sak med noen underlige argumenter.

Plan- og bygningsetaten sier at «planforslaget bidrar til å styrke barns omgivelser i området, fordi det tidligere industriområdet blant annet blir tatt i bruk til innendørs fritidstilbud til barn, og fordi det etableres en offentlig tilgjengelig utendørs møteplass».

Det kan saktens være riktig at Leos lekeland er et bedre tilbud til barn enn det nedlagt industri er. Men lekelandet er ikke et hverdagstilbud til ungene i nærområdet. Det koster 169 kroner for barn å komme inn, og unger vil jo helst være sammen med noen de kjenner, så med litt snop og drikke ender en fort opp i en femhundrelapp for et besøk. Det kan sikkert være greit en gang i blant, og mange bruker visstnok lekeland til bursdagsfeiringer og slikt. Men et fritidstilbud til barn i området kan det ikke sies å være. Tvert imot, er det et bilbasert tilbud, og økt biltrafikk er ikke bra.

Så viser Plan og bygg til kommunedelplanen for torg og møteplasser. Det er ei god kartlegging av hvor det er lite fellesarealer i byen. Men det blir nærmest latterlig å kalle det en offentlig plass når en klemmer inn noen trær og benker mellom inngangen til lekelandet og drive-in-loopen til McDonalds. Er det noen som tror at folk i nabolaget vil benytte dette som møteplass?

Vi noterer at skole, barnehage og naboer er skeptiske, særlig til etableringa av fastfood-restaurant, som ganske enkelt er et tilbud om å gjøre barnebursdager enda dyrere. Rødt foreslår derfor at bevertning utgår fra reguleringsplanen.


Ved voteringa var det bare Rødt som stemte mot drive-in i dumpa.


Written by Marit Halse in misc on on. 03 februar 2016.