Manglerudtunnelen er ikke annet enn en god historie

Det finnes bare en eneste realistisk løsning på E6 Oslo øst-prosjektet. Det er å gjennomføre enkle tiltak som kan redusere støy og forurensning vesentlig langs E6 fra Abildsø over Ryen og ned til Bryn.

I mars (2020) kunne Aftenposten melde om overraskende god samfunnsøkonomisk lønnsomhet i riksvegprosjektet E6 Oslo øst (tidligere kalt Manglerud-tunnelen). Faktisk var dette prosjektet tre ganger så lønnsomt som det langt mer berømte E18 Vestkorridoren.

De to prosjektene er ellers nokså like, men det ene ligger øst i Oslo og det andre ligger i Bærum. Nå var det altså østkant-prosjektet som jekka ut vestkanten.

Regnefeil hos Vegvesenet

Det viste seg at det overraskende resultatet berodde på en regnefeil fra Vegvesenets side. Allerede 26. mars kom vegvesenet med en korrigert versjon av rapporten som Aftenposten hadde brukt. Der hadde de to prosjektene omtrent samme lønnsomhet. Begge lå faktisk på grensa til å være ulønnsomme.

Hvis vi tar hensyn til at vegvesenet nettopp har endret regnemåten på en måte som gir urimelig stor vekt til nytten om 50 til 80 år, altså på en tid da ingen kan vite om noen har bruk for disse vegene, så må vi faktisk konkludere at begge prosjektene er ulønnsomme. Men Aftenposten har valgt å ikke forandre på en god historie.

Det manglende dementiet fra Aftenpostens side har gått ut over leder og nestleder i Østensjø bydelsutvalg, Kristin Sandaker (AP) og Benjamin Aargaard Bornø (H), som skriver begeistret i VårtOslo at det nå de siste ukene har kommet belegg for den store lønnsomheten i E6 Oslo øst-prosjektet.

Kan bli kvitt støy og forurensning

Det er lett å forstå hvorfor de gleder seg. Det sentrale tiltaket i prosjektet er å føre E6 i tunnel fra Abildsø til Fjellhus. Med tunnelen på plass kan nåværende Ring 3 mellom Ryen og Bryn bygges ned til noe som likner en bygate, med lyskryss, fotgjengeroverganger og lavere fart. De som bor langs denne strekningen blir kvitt en god del støy og forurensning.

Problemet er at prosjektet ikke henger sammen. Vegvesenet og kommunen er helt uenige om hva som skal være målet og hensikten med det. Kommunens opprinnelige mål var nok å redusere støy og forurensning på Manglerud. Men etter hvert som den planlagte tunnelen blei lengre og lengre, var det målet om å fjerne gjennomgangstrafikk fra den planlagte «Hovinbyen» nede på Bryn, Teisen, Ulven som blei en ny hovedbegrunnelse.

Men hva er hensikten med tunnelen

Vegvesenet på sin side satte foten kraftig ned i 2019 og fortalte alle at E6 er en riksveg, og at riksveger er det Statens vegvesen som bestemmer over, ikke kommunen. Så de fikk navnet på prosjektet endret til E6 Oslo øst, og sørget for at alle planene samsvarte med Håndbok N100 om veg- og gateutforming.

Situasjonen nå er godt beskrevet i et dokument vegvesenet oversendte til Samferdselsdepartementet i oktober 2019. Der understrekes det at vegvesenet og kommunen er uenige om hvilket mål som skal prioriteres høyest og at det mangler godkjenning fra Vegdirektoratet av løsninger med kryss i tunnel.

De mener derfor det er nødvendig med et nytt blikk på prosjektet og alternativene. Styringsmål og målprioritering må dessuten godkjennes av direktoratet og departementet før planarbeidet kan videreføres.

Spørsmålet om kryss i tunnel er viktig, for en tunnel uten avkjøring til Ring 3 ved Bryn vil ikke gi vesentlig reduksjon i trafikken i dagen på Manglerud – i alle fall ikke om man skal overføre nåværende trafikk på Mosseveien til E6 som planlagt.

En god historie

Men uansett om alle faglige og politiske problemer kan løses, vil det ikke være penger til prosjektet i Oslopakke 3, med mindre en setter alle de store kollektivprosjektene på vent. Det gjelder ikke bare Fornebubanen, men ny Majorstua stasjon, nytt styringssystem på T-banen, ny T-banetunnel gjennom sentrum og T-bane til Nedre Romerike.

Hele E6 Oslo øst er altså ikke annet enn en god historie. Det finnes bare en eneste realistisk løsning på prosjektet, i alle fall for de nærmeste 10-15 årene. Det er å gjennomføre enkle tiltak som kan redusere støy og forurensning vesentlig langs E6 fra Abildsø over Ryen og ned til Bryn.

Altså bedre støyskjerming og lavere fartsgrense, men også bedre lokalt og regionalt kollektivtilbud (som Follobanen) og tids- og miljødifferensierte bomsatser.