Hjembaserte tjenester og koronasmitte

Med forsiktig gjenåpning av samfunnet må vi regne med økt koronasmitte. I den første smittebølgen lyktes vi dårlig med å beskytte gamle og sjuke. Smitten har kommet inn på et høyt antall sykehjem. Smitten har nå også spredt seg blant hjemmesykepleiens pasienter.

I Norge var vi tidlig ute med å innføre besøksforbud på sykehjemmene. Mye tyder altså på at smitten har kommet inn med ansatte som ikke har visst at de var smittet. Og det kommer nå stadig flere rapporter om at mange kan være smittebærere uten å ha klare symptomer. Dette betyr at ansatte på sykehjem og i hjemmetjenesten bør testes jevnlig. I arbeidet med risikogruppene må testkriteriene som nå forutsetter at bare personer med symptomer skal testes, utvides.

Manglerudtunnelen er ikke annet enn en god historie

Det finnes bare en eneste realistisk løsning på E6 Oslo øst-prosjektet. Det er å gjennomføre enkle tiltak som kan redusere støy og forurensning vesentlig langs E6 fra Abildsø over Ryen og ned til Bryn.

I mars (2020) kunne Aftenposten melde om overraskende god samfunnsøkonomisk lønnsomhet i riksvegprosjektet E6 Oslo øst (tidligere kalt Manglerud-tunnelen). Faktisk var dette prosjektet tre ganger så lønnsomt som det langt mer berømte E18 Vestkorridoren.

De to prosjektene er ellers nokså like, men det ene ligger øst i Oslo og det andre ligger i Bærum. Nå var det altså østkant-prosjektet som jekka ut vestkanten.

Regnefeil hos Vegvesenet

Det viste seg at det overraskende resultatet berodde på en regnefeil fra Vegvesenets side. Allerede 26. mars kom vegvesenet med en korrigert versjon av rapporten som Aftenposten hadde brukt. Der hadde de to prosjektene omtrent samme lønnsomhet. Begge lå faktisk på grensa til å være ulønnsomme.

Debatt: Bompenger – en nødvendig miljøavgift eller en usolidarisk ekstraregning?

Intervjuer ved Tale Hammerø Ellingvåg; trykt i tidsskriftet Gnist nr. 3, 2019.

Bompenger har vist seg å bli en av denne valgkampens store saker. Frontene er steile, og hensynene en må ta som sosialist er mange. Hvordan både ta vare på miljø og kutte klimagassutslipp, men også unngå å belaste folk urettferdig økonomisk? For å forsøke å komme nærmere et svar på dette, tok jeg en prat med to personer i Rødt med forskjellig bakgrunn, og forskjellig oppfattelse av bomspørsmålene.

Marthe Bastøe er fylkesleder i Rødt Viken og har blant annet utmerket seg gjennom diskusjon av bompenger i Sarpsborg. Harald Minken er seniorforsker ved Transportøkonomisk Institutt, og har deltatt i diskusjon om bompenger i Oslo. Jeg vil gjerne stille noen kritiske spørsmål til hver av dem, og har derfor intervjuet dem over e-post en og en. Dette er en sammenstilling av to intervjuer gjort sommeren 2019.

Skullerud-planen

Plan- og bygningsetaten i kommunen har lagt ut på høring en plan for hvordan Skullerud-området bør bli i framtida. Rødt Østensjø har levert denne høringsuttalelsen til planen.

Alle har rett til en bolig av rimelig størrelse med lys og luft, tilstrekkelig avstand til gjenboere og godt tilrettelagte uteområder rett utenfor.

Rødt Østensjø mener det er helt uakseptabelt om en stor del av de nye boligene blir så små som 35 kvadratmeter, om familier med flere barn blir tilbudt leiligheter under 50 kvadratmeter, eller om blokkene blir liggende så tett at det går ut over privatliv, sol og gode uteområder.