Category: misc

Hva med Kildals lekestue?

Written by Rødt Østensjø in misc on to. 01 januar 1970.

Kildals lekestue – Foto: Byantikvaren

Rødt Østensjø har fått spørsmål om hva vi kan bidra med for å redde Kildals lekestue. Vi må vedgå at det som nå skjer på Høyenhall, har gått under radaren for oss. Derfor tusen takk til de som har gjort oss oppmerksom på saken.

Det vi …

Continue reading »Bydelen drukner

Written by Harald Minken in misc on to. 01 januar 1970.

Østensjø bydel er i ferd med å drukne i gjennomgangstrafikk mellom Oslo og Follo. Allerede nå er det stillestående køer i ettermiddagsrushet på flere lokalveier, skriver Rødt Østensjøs førstekandidat Harald Minken i dette innlegget.

Continue reading »


Feil vei i hjemmetjenesten

Written by Harald Minken in misc on to. 01 januar 1970.

Det er høy terskel for å få praktisk bistand (hjemmehjelp) i bydelen, og bydelsutvalget har vedtatt et budsjett som vil gjøre terskelen enda høyere, skriver Rødts førstekandidat Harald Minken i dette innlegget.

Continue reading »


Stopp utbyggingene i øst

Written by Harald Minken in misc on to. 01 januar 1970.

Arealbrukspolitikken motsier transportpolitikken i Oslo. Vi må derfor få stoppa en god del av utbygginga på østkanten inntil vi får en ny tunnel gjennom sentrum, skriver Rødt Østensjøs førstekandidat Harald Minken i dette innlegget.

Continue reading »

Ingen verdige kvinner?

Written by Rødt Østensjø in misc on to. 01 januar 1970.

Under ti prosent av vegene i bydelene som er oppkalt etter personer, har navn etter kvinner – og ingen av disse kvinnene har etternavn. Våren 2013 foreslo Rødt Østensjø å gi navn til 35 navnløse gater og plasser, og vi foreslo 35 verdige kvinner. To år etter har bydelspolitikerne fortsatt ikke …

Continue reading »