Category: misc
Nei takk til aktivitetssoner!

Written by Anne Minken in misc on ti. 01 september 2015.

Som rullestolbruker sier jeg nei takk til aktivitetssoner. Byrådet skyver de funsjonshemmede foran seg i spørsmålet om Marka-utbygging, skriver Anne Minken i Rødt Østensjø i dette innlegget i Dagbladet 1. september 2015

Continue reading »Hvorfor vil byrådet egentlig ha «aktivitetssoner» i Marka?

Written by Gunnhild Lurås in misc on sø. 30 august 2015.

Kommunestyret skal i september vedta en ny omfattende kommuneplan for Oslo. Et veldig omdiskutert sak er byrådets forslag om «aktivitetssoner» i Marka. Det er et veldig dårlig forslag. Hvorfor vil de ha disse sonene? Er det et tilfeldig påfunn? Nei, Rødt mener det er et ledd i en helhetlig og skadelig politikk; skriver Gunnhild Lurås, Rødt Østensjøs andrekandidat ved bydelsvalget 2015.
Se kart over de planlagte aktivitetssonene her.

Continue reading »


Nei til høyblokker på Oppsal-senteret

Written by Rødt Østensjø in misc on on. 26 august 2015.

I bystyret 26. august blei det vedtatt ny reguleringsplan for Oppsal-senteret. Byrådets forslag til nokså omfattende og høy utbygging blei vedtatt. Rødt hadde et alternativt forslag som dessverre bare fikk partiets to stemmer.

RØDTS INNLEGG TIL SAK 238/15: Haakon Tveters vei 88–98 – Oppsal senter

Ordfører

Rødt er enig …

Continue reading »


Eterfabrikken, et elendig fortettingsprosjekt

Written by Harald Minken in misc on ti. 25 august 2015.

Vår førstekandidat Harald Minken skriver om hvorfor planene for utbygging på Eterfabrikk-tomta ikke bør gjennomføres.

Øverst i Eterveien, som går fra Østensjøveien og opp til General Ruges vei, ligger Eterfabrikken. Fabrikken blei nedlagt for snart to år siden, og byggeselskapet JM vil nå rive de fleste bygningene og bruke tomta …

Continue reading »Nei til aktivitetssonen

Written by Rødt Østensjø in misc on to. 01 januar 1970.

Aktivitetssonen (skravert grønn) på våre trakter

I forslaget til ny kommuneplan legges det opp til en «aktivitetssone» rundt byen – altså i Marka. Rødt er veldig mot ei slik uthuling av markagrensa. I en høringsuttalelse i fjor skreiv vi:

«Et bredt bånd langs markagrensa er i planforslaget omgjort til en såkalt …

Continue reading »