Category: misc

Regjeringa tar kvelertak på NSB

Written by Rødt Østensjø in misc on on. 11 mai 2016.

«Regjeringen hevder Jernbaneverket og NSB vil bli omorganisert for å oppnå en hensiktsmessig styrings-struktur og en forretningsmessig organisasjonsform. I virkeligheten tar regjeringen kvelertak på NSB i revidert nasjonalbudsjett. 100 år med stolte spor kan bli rasert.»

Rødt Østensjø oppfordrer folk til å lese denne artikkelen som kom 11. mai i …

Continue reading »Offertyranniet

Written by Anne Minken in misc on sø. 20 mars 2016.

«Var det virkelig umulig å argumentere for å hjelpe flyktningene i nærområdene i fjor vår?», spør Anne Minken i denne kronikken som sto i Klassekampen 20. mars 2016.

Terje Tvedt hevder at han har brukt betegnelser som godhetsregime og godhetstyranni som rent analytiske begrep i flyktningdebatten. Dette kan nok være …

Continue reading »


Flyktning- og innvandringspolitikk

Written by Anne Minken in misc on ti. 01 mars 2016.

Dette er ei innledning Anne Minken holdt på et lagsmøte i Rødt Østensjø i mars 2016.

Vi lever i en tid med store politiske endringer. I en sånn tid kommer grunnfesta politiske standpunkter under press – både fordi verden endrer seg raskt og på måter som vi ikke forestilte oss for …

Continue reading »


Fast food i dumpa

Written by Marit Halse in misc on on. 03 februar 2016.

3. februar 2016 vedtok bystyret en ny reguleringsplan for tomta som heter John G. Mattesons vei 4. Den ligger ved rundkjøringa der Ytre ringvei skifter navn fra Hellerudveien til General Ruges vei, der Leos lekeland ligger.

Etter planen skal lekeland-bygget utvides. I tillegg skal det komme en McDonald's foran. Både …

Continue reading »


Når T-banen åpner igjen ...

Written by Harald Minken in misc on on. 02 desember 2015.

Harald Minken analyserer trafikksituasjonen i bydelen når Østensjøbanen snart åpner igjen. Den er ikke bare lystelig.

Han ender med å spørre: «Det forrige byrådet regnet åpenbart med at kapasiteten på T-banen kunne økes gradvis med mindre forbedringer i de neste 20 åra, slik at byutviklingen trygt kunne dirigeres til Oslo …

Continue reading »


Under forandringens lov

Written by Morten Falck in misc on ti. 01 desember 2015.

Det siste nummeret av Sothøna (medlemsbladet til Østensjøvannets Venner) inneholder mye interessant og viktig lokalpolitisk stoff. Her kan du blant annet lese om utbyggingsplanene på tomta til den gamle Eterfabrikken, om trafikkplanen i bydel Østensjø og om miljøutfordringer med den planlagte Manglerudtunnelen.

Morten Falck, som er medlem av Rødt Østensjø …

Continue reading »


En mann med feil tro

Written by Rødt Østensjø in misc on on. 25 november 2015.

«En mann brukte dag og natt på å organisere mat og klær og ly til flyktningene på Tøyen. Men en dag fant de skriftlærde humanistene og andre sjølgode mennesker ut at denne mannen hadde feil tro.»

Les Harald Minkens innlegg i debatten omkring Aftenpostens valg av Årets Oslo-borger 2015.

Continue reading »Valgresultat 2015

Written by Rødt Østensjø in misc on ti. 13 oktober 2015.

Ved valget til bydelsutvalg i Østensjø fikk Rødt i år 868 stemmer. Det holdt dessverre ikke til å komme inn i utvalget, men det var likevel en fin framgang fra 640 ved forrige valg.

Continue reading »