Category: misc
Rødt Østensjø om Oppsal-fortetting

Written by Rødt Østensjø in misc on ti. 01 august 2017.

(Løpeseddel fra Rødt Østensjø august 2017)

Oppsal og de andre flotte drabantbyene i Oslo er bygd under mottoet solskinn, lys og luft til alle. Det er det nå slutt på. Oppsal senter fylles med opp til åtte etasjer høye megablokker, som stenger inne samfunnshuset, bydelens hjerte. Planene for Oppsal gård …

Continue reading »
Absurde påstander om Bøler gård

Written by Harald Minken in misc on ma. 13 februar 2017.

Det drives ikke jordbruk på Bøler gård lenger, men gården består i form av et tun med et våningshus, et stabbur og en låve. Nå vil eierne rive låven og bygge boligblokker i stedet. Og det ser ut til at de har bydelsadministrasjonen på sitt lag.

Dette innlegget om saka …

Continue reading »


Nedskjæring i eldreomsorgen i bydel Østensjø

Written by Anne Minken in misc on sø. 01 januar 2017.

Anne og Harald Minken kommenterer i dette innlegget hvordan bydel Østensjø reduserer hjemmehjelpstilbudet.

Det som før het hjemmehjelp, heter nå praktisk bistand. Praktisk bistand i bydel Østensjø har blitt skåret kraftig ned de siste par årene. Antall brukere er redusert med 17 prosent fra 2014 til 2016, og antall timer …

Continue reading »


Høringsuttalelse om Eterfabrikken

Written by Harald Minken in misc on fr. 30 september 2016.

Et forslag til reguleringsplan for Eterfabrikk-tomta mellom Bøler og Bogerud ligger ute til høring. Harald Minken har sendt denne uttalelsen på vegne av Rødt Østensjø.

Rødt Østensjø slutter seg til bydelsutvalget framstilling av de mange svakhetene ved planforslaget. (1) Men vi kan ikke forstå hvordan den skarpe kritikken kan lede …

Continue reading »


Stopp ete(r)gildet!

Written by Gudmund Dalsbø in misc on sø. 05 juni 2016.

Den som eter godt og drikker godt, han døer nesten aldri. Dette fyndordet så jeg over peisen på et gjestgiveri en gang. Nå er det Eterfabrikken som skal etes, og spissnutefrosken som kanskje skal dø. Men byens politikere veit ikke hva de mener om saken. Det er mildt sagt pussig …

Continue reading »