Bydelen drukner

Innlegg på Nye meninger 14. juli 2015

Østensjø bydel er i ferd med å drukne i gjennomgangstrafikk mellom Oslo og Follo. Allerede nå er det stillestående køer i ettermiddagsrushet på flere lokalveier.

Trafikksituasjonen i Østensjø bydel er betydelig forverret. Nesten all biltrafikken fra Oslo mot Follo og Østfold må gjennom vår bydel. Med unntak av noen sommeruker er det daglig nesten stillestående køer i ettermiddagsrushet flere steder. Den viktigste gjennomfartsåren er naturligvis E6, men trafikken har også spredt seg til Østensjøveien, Enebakkveien og Ytre Ringvei. I Østensjøveien er det stillestående kø om ettermiddagen, både fra Helsfyr til Bryn og langs sørsida av Østensjøvannet. Ofte sprer det seg til Eterveien og Skullerudveien.

Tjenesten i Google maps som viser trafikksituasjonen i sanntid (*), bekrefter at vår bydel har noen av de aller mest købelastede strekningene i Oslo. Jeg ble faktisk ganske forbauset da jeg begynte å følge med der, for trafikken gjennom Østensjø er jo nesten ikke omtalt, verken i pressa eller blant politikere.

Hva kan gjøres? Forslaget til trafikkplan for Østensjø, som er anbefalt av bydelens trafikkutvalg, vil åpne en forbindelse fra Skullerud til E6 ved skulleruddumpa for å spre trafikken. Det er fare for at det bare vil gjøre det ennå mer attraktivt å bruke veiene gjennom bydelen til gjennomkjøring, i stedet for E6.

Jeg vil ikke påstå at Rødt Østensjø har noen enkel løsning, men et første skritt må uansett være en stopp i utbyggingen av nye boligfelt, både i vår bydel og lengre sør. Byrådet og bystyrepolitikerne legger jo utbyggingsplaner som om kollektivsystemet og veisystemet hos oss skulle ha uendelig kapasitet! Først må vi få opp kapasiteten i rushtida på T-banen og bussene, så kan vi vurdere utbyggingsplaner. Mortensrudbanen skal riktignok snart få doble avganger, men siden det var den T-banelinja som hadde mest trengsel i rushtida før den stengte, vil vi om få år fylle opp to avganger i kvarteret, dersom utbyggingen av små og store felt fortsetter som nå.

Neste skritt kan være å bruke noe av veiarealet i Ytre Ringvei, Enebakkveien og Østensjøveien til sykkelstier og kollektivfelt. Om det gir økt framkommelighet for bilene, slik vi har sett i Smestadtunnelen, er kanskje tvilsomt. Men det vil i alle fall gi økt bruk av sykkel og buss, og sannsynligvis redusert ulykkesfare og noe mindre støy og luftforurensning for lokalbeboerne.

() https://www.google.no/maps/@59.9101463,10.8307841,15z – velg Transportmuligheter,* Vis trafikk i øvre venstre hjørne.


Written by Harald Minken in misc on to. 01 januar 1970.