Under forandringens lov

Written by Morten Falck in misc on ti. 01 desember 2015.

Det siste nummeret av Sothøna (medlemsbladet til Østensjøvannets Venner) inneholder mye interessant og viktig lokalpolitisk stoff. Her kan du blant annet lese om utbyggingsplanene på tomta til den gamle Eterfabrikken, om trafikkplanen i bydel Østensjø og om miljøutfordringer med den planlagte Manglerudtunnelen.

Morten Falck, som er medlem av Rødt Østensjø …

Continue reading »