Fast food i dumpa

Written by Marit Halse in misc on on. 03 februar 2016.

3. februar 2016 vedtok bystyret en ny reguleringsplan for tomta som heter John G. Mattesons vei 4. Den ligger ved rundkjøringa der Ytre ringvei skifter navn fra Hellerudveien til General Ruges vei, der Leos lekeland ligger.

Etter planen skal lekeland-bygget utvides. I tillegg skal det komme en McDonald's foran. Både …

Continue reading »