Hjembaserte tjenester og koronasmitte

Written by Ingrid Finkelsen in misc on fr. 24 april 2020.

KORONA

Med forsiktig gjenåpning av samfunnet må vi regne med økt koronasmitte. I den første smittebølgen lyktes vi dårlig med å beskytte gamle og sjuke. Smitten har kommet inn på et høyt antall sykehjem. Smitten har nå også spredt seg blant hjemmesykepleiens pasienter.

I Norge var vi tidlig ute med …

Continue reading »