Eterfabrikken, et elendig fortettingsprosjekt

Written by Harald Minken in misc on ti. 25 august 2015.

Vår førstekandidat Harald Minken skriver om hvorfor planene for utbygging på Eterfabrikk-tomta ikke bør gjennomføres.

Øverst i Eterveien, som går fra Østensjøveien og opp til General Ruges vei, ligger Eterfabrikken. Fabrikken blei nedlagt for snart to år siden, og byggeselskapet JM vil nå rive de fleste bygningene og bruke tomta …

Continue reading »
Bydelen drukner

Written by Harald Minken in misc on to. 01 januar 1970.

Østensjø bydel er i ferd med å drukne i gjennomgangstrafikk mellom Oslo og Follo. Allerede nå er det stillestående køer i ettermiddagsrushet på flere lokalveier, skriver Rødt Østensjøs førstekandidat Harald Minken i dette innlegget.

Continue reading »


Feil vei i hjemmetjenesten

Written by Harald Minken in misc on to. 01 januar 1970.

Det er høy terskel for å få praktisk bistand (hjemmehjelp) i bydelen, og bydelsutvalget har vedtatt et budsjett som vil gjøre terskelen enda høyere, skriver Rødts førstekandidat Harald Minken i dette innlegget.

Continue reading »


Stopp utbyggingene i øst

Written by Harald Minken in misc on to. 01 januar 1970.

Arealbrukspolitikken motsier transportpolitikken i Oslo. Vi må derfor få stoppa en god del av utbygginga på østkanten inntil vi får en ny tunnel gjennom sentrum, skriver Rødt Østensjøs førstekandidat Harald Minken i dette innlegget.

Continue reading »