Manglerudtunnelen er ikke annet enn en god historie

Written by Harald Minken in misc on fr. 24 april 2020.

Det finnes bare en eneste realistisk løsning på E6 Oslo øst-prosjektet. Det er å gjennomføre enkle tiltak som kan redusere støy og forurensning vesentlig langs E6 fra Abildsø over Ryen og ned til Bryn.

I mars kunne Aftenposten melde om overraskende god samfunnsøkonomisk lønnsomhet i riksvegprosjektet E6 Oslo øst (tidligere …

Continue reading »


Debatt: Bompenger – en nødvendig miljøavgift eller en usolidarisk ekstraregning?

Written by Tale Hammerø Ellingvåg in misc on to. 26 september 2019.

Debatt: Bompenger – en nødvendig miljøavgift eller en usolidarisk ekstraregning?

Intervjuer ved Tale Hammerø Ellingvåg; trykt i tidsskriftet Gnist nr. 3, 2019.

Bompenger har vist seg å bli en av denne valgkampens store saker. Frontene er steile, og hensynene en må ta som sosialist er mange. Hvordan både ta vare på …

Continue reading »

Absurde påstander om Bøler gård

Written by Harald Minken in misc on ma. 13 februar 2017.

Det drives ikke jordbruk på Bøler gård lenger, men gården består i form av et tun med et våningshus, et stabbur og en låve. Nå vil eierne rive låven og bygge boligblokker i stedet. Og det ser ut til at de har bydelsadministrasjonen på sitt lag.

Dette innlegget om saka …

Continue reading »


Nedskjæring i eldreomsorgen i bydel Østensjø

Written by Anne Minken in misc on sø. 01 januar 2017.

Anne og Harald Minken kommenterer i dette innlegget hvordan bydel Østensjø reduserer hjemmehjelpstilbudet.

Det som før het hjemmehjelp, heter nå praktisk bistand. Praktisk bistand i bydel Østensjø har blitt skåret kraftig ned de siste par årene. Antall brukere er redusert med 17 prosent fra 2014 til 2016, og antall timer …

Continue reading »


Høringsuttalelse om Eterfabrikken

Written by Harald Minken in misc on fr. 30 september 2016.

Et forslag til reguleringsplan for Eterfabrikk-tomta mellom Bøler og Bogerud ligger ute til høring. Harald Minken har sendt denne uttalelsen på vegne av Rødt Østensjø.

Rødt Østensjø slutter seg til bydelsutvalget framstilling av de mange svakhetene ved planforslaget. (1) Men vi kan ikke forstå hvordan den skarpe kritikken kan lede …

Continue reading »


Når T-banen åpner igjen ...

Written by Harald Minken in misc on on. 02 desember 2015.

Harald Minken analyserer trafikksituasjonen i bydelen når Østensjøbanen snart åpner igjen. Den er ikke bare lystelig.

Han ender med å spørre: «Det forrige byrådet regnet åpenbart med at kapasiteten på T-banen kunne økes gradvis med mindre forbedringer i de neste 20 åra, slik at byutviklingen trygt kunne dirigeres til Oslo …

Continue reading »