Hjembaserte tjenester og koronasmitte

Written by Ingrid Finkelsen in misc on fr. 24 april 2020.

KORONA

Med forsiktig gjenåpning av samfunnet må vi regne med økt koronasmitte. I den første smittebølgen lyktes vi dårlig med å beskytte gamle og sjuke. Smitten har kommet inn på et høyt antall sykehjem. Smitten har nå også spredt seg blant hjemmesykepleiens pasienter.

I Norge var vi tidlig ute med …

Continue reading »


Fra tillitsreform til sparereform

Written by Anne Minken in misc on to. 26 september 2019.

Artikkelen er publisert i tidsskriftet Gnist nr.3, 2019.

Under forrige kommunevalgkamp lanserte Oslo Arbeiderparti en tillitsreform for eldreomsorgen. Reformen har blitt prøvd ut i fire bydeler, og er nå under innføring i hjemmetjenesten i hele Oslo. Også i andre deler av landet, blant annet i Bergen, Trondheim og Tromsø …

Continue reading »


Nedskjæring i eldreomsorgen i bydel Østensjø

Written by Anne Minken in misc on sø. 01 januar 2017.

Anne og Harald Minken kommenterer i dette innlegget hvordan bydel Østensjø reduserer hjemmehjelpstilbudet.

Det som før het hjemmehjelp, heter nå praktisk bistand. Praktisk bistand i bydel Østensjø har blitt skåret kraftig ned de siste par årene. Antall brukere er redusert med 17 prosent fra 2014 til 2016, og antall timer …

Continue reading »


Offertyranniet

Written by Anne Minken in misc on sø. 20 mars 2016.

«Var det virkelig umulig å argumentere for å hjelpe flyktningene i nærområdene i fjor vår?», spør Anne Minken i denne kronikken som sto i Klassekampen 20. mars 2016.

Terje Tvedt hevder at han har brukt betegnelser som godhetsregime og godhetstyranni som rent analytiske begrep i flyktningdebatten. Dette kan nok være …

Continue reading »


Flyktning- og innvandringspolitikk

Written by Anne Minken in misc on ti. 01 mars 2016.

Dette er ei innledning Anne Minken holdt på et lagsmøte i Rødt Østensjø i mars 2016.

Vi lever i en tid med store politiske endringer. I en sånn tid kommer grunnfesta politiske standpunkter under press – både fordi verden endrer seg raskt og på måter som vi ikke forestilte oss for …

Continue reading »


Nei takk til aktivitetssoner!

Written by Anne Minken in misc on ti. 01 september 2015.

Som rullestolbruker sier jeg nei takk til aktivitetssoner. Byrådet skyver de funsjonshemmede foran seg i spørsmålet om Marka-utbygging, skriver Anne Minken i Rødt Østensjø i dette innlegget i Dagbladet 1. september 2015

Continue reading »