6-timersdagen!

Magnhild Folkvord kommer til Rødt Østensjø onsdag 23. oktober klokka 19 i Oppsal samfunnshus. Møtet er åpent for alle.

Tema: 6 timers arbeidsdag. Hvorfor? Hvordan har andre fått det til? Mulighet for ansatte i vår bydel? Diskusjon. Ta med venner og arbeidskamerater!

Magnhild Folkvord har vært journalist i Klassekampen i mange år, har skrevet boka «Sekstimarsdagen – den neste store velferdsreforma?» sammen med Ebba Wergeland, og er aktiv i Aksjonskomiteen for sekstimersdagen, www.sekstimersdagen.no

Hilsen styret i Rødt Østensjø


Written by Rødt Østensjø in misc on ma. 14 oktober 2019.