Hjembaserte tjenester og koronasmitte

Written by Ingrid Finkelsen in misc on fr. 24 april 2020.

KORONA

Med forsiktig gjenåpning av samfunnet må vi regne med økt koronasmitte. I den første smittebølgen lyktes vi dårlig med å beskytte gamle og sjuke. Smitten har kommet inn på et høyt antall sykehjem. Smitten har nå også spredt seg blant hjemmesykepleiens pasienter.

I Norge var vi tidlig ute med …

Continue reading »


Manglerudtunnelen er ikke annet enn en god historie

Written by Harald Minken in misc on fr. 24 april 2020.

Det finnes bare en eneste realistisk løsning på E6 Oslo øst-prosjektet. Det er å gjennomføre enkle tiltak som kan redusere støy og forurensning vesentlig langs E6 fra Abildsø over Ryen og ned til Bryn.

I mars kunne Aftenposten melde om overraskende god samfunnsøkonomisk lønnsomhet i riksvegprosjektet E6 Oslo øst (tidligere …

Continue reading »


6-timersdagen!

Written by Rødt Østensjø in misc on ma. 14 oktober 2019.

Magnhild Folkvord kommer til Rødt Østensjø onsdag 23. oktober klokka 19 i Oppsal samfunnshus. Møtet er åpent for alle.

Tema: 6 timers arbeidsdag. Hvorfor? Hvordan har andre fått det til? Mulighet for ansatte i vår bydel? Diskusjon. Ta med venner og arbeidskamerater!

Magnhild Folkvord har vært journalist i Klassekampen i …

Continue reading »


Debatt: Bompenger – en nødvendig miljøavgift eller en usolidarisk ekstraregning?

Written by Tale Hammerø Ellingvåg in misc on to. 26 september 2019.

Debatt: Bompenger – en nødvendig miljøavgift eller en usolidarisk ekstraregning?

Intervjuer ved Tale Hammerø Ellingvåg; trykt i tidsskriftet Gnist nr. 3, 2019.

Bompenger har vist seg å bli en av denne valgkampens store saker. Frontene er steile, og hensynene en må ta som sosialist er mange. Hvordan både ta vare på …

Continue reading »


Fra tillitsreform til sparereform

Written by Anne Minken in misc on to. 26 september 2019.

Artikkelen er publisert i tidsskriftet Gnist nr.3, 2019.

Under forrige kommunevalgkamp lanserte Oslo Arbeiderparti en tillitsreform for eldreomsorgen. Reformen har blitt prøvd ut i fire bydeler, og er nå under innføring i hjemmetjenesten i hele Oslo. Også i andre deler av landet, blant annet i Bergen, Trondheim og Tromsø …

Continue reading »Skullerud-planen

Written by Rødt Østensjø in misc on on. 20 juni 2018.

Plan- og bygningsetaten i kommunen har lagt ut på høring en plan for hvordan Skullerud-området bør bli i framtida. Rødt Østensjø har levert denne høringsuttalelsen til planen.

Alle har rett til en bolig av rimelig størrelse med lys og luft, tilstrekkelig avstand til gjenboere og godt tilrettelagte uteområder rett utenfor …

Continue reading »


Ny leder i Rødt Østensjø

Written by Rødt Østensjø in misc on on. 21 mars 2018.

På årsmøtet i Rødt Østensjø 21. mars blei Ingrid Finkelsen valgt til ny leder. Hipp hurra for Ingrid, her med blomstene hun fikk som startgave.

Ingrid Finkelsen med blomster

Ingrid hadde med en gave til avtroppende leder, Jorun Gulbrandsen – nemlig denne fantastiske sjøllaga Rødt-høna:

Rødt Høna

Continue reading »


Rettssikkerhet for kvinner?

Written by Rødt Østensjø in misc on ti. 20 februar 2018.

Velkommen til åpent møte i Rødt Østensjø 27. februar. Velkommen til debatt om kvinners rettsikkerhet.

Margrete Vik Gagama og Ingrid Finkelsen innleder om kvinners rettsikkerhet ved voldtekt. Vi sneier innom #metoo-kampanjen og samfunnets holdninger til dette temaet.

Vi kjører debatt om blant annet dette: Kan kvinner være medskyldige eller …

Continue reading »


Stortingsvalget 2017

Written by Rødt Østensjø in misc on sø. 17 september 2017.

Opptellinga viser at Rødt har omtrent dobla si oppslutning i bydel Østensjø fra sist stortingsvalg.

Her er resultater fra de enkelte kretsene:

Krets Stemmer Prosent Endring
Abildsø skole 78 3,8 1,6
Godlia skole 154 6,1 3,8
Høyenhall skole 123 4,5 2,9
Manglerud skole 171 …

Continue reading »